img

Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin
Programul Operational Competitivitate 2014-2020
„Competitivi Impreuna”

Titlul proiectului

"CRESTEREA COMPETITIVITATII SC INTELIVE METRICS SRL PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE INOVATOARE"


Beneficiar Proiect
INTERLIVE METRICS SRL

S.C. INTERLIVE METRICS SRL, cu sediul in Craiova, Str. Nicolaescu Plopsor, Bl. IJK, Sc. K, Ap. 20 deruleaza, incepand cu data de 28 Septembrie 2017 proiectul “CRESTEREA COMPETITIVITATII SC INTELIVE METRICS SRL PRIN DEZVOLTAREA UNEI SOLUTII INFORMATICE INOVATOARE”, cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, in baza contractului de finantare, nr. 121 din 28.09.2017, incheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice şi Fondurilor Europene si Ministerul Comunicaţiilor si Societatii Informationale in calitate de Organism Intermediar, cod SMIS 115921.

Scopul Proiectului

Obiectivul general al proiectului reprezinta verticalizarea operatiunilor INTERLIVE METRICS in sensul cresterii cotei de piaþa si eficientei economice prin dezvoltarea unei solutii informatice innovative specifice Business Intelligence (BI) as a Service recunoscuta global.


Obiectivele Proiectului

Obiectivele specifice - In vederea dezvoltarii unei solutii noi informatice specifice Business Intelligence (BI) recunoscuta global si oferirea de servicii specifice, proiect ce este in conformitate cu obiectivele generale ale POC si cu obiectivele Acþiunii 2.2.1 – Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii în domeniu prin dezvoltarea de clustere, sunt urmarite mai multe obiective specifice astfel:

  • Cresterea stabilitaþii financiare prim majorarea cifrei de afaceri cu 25% la 2 ani de la terminarea proiectului.
  • Consolidarea echipei societaþii prin crearea de 4 noi locuri de munca începând cu primul an de derulare a proiectului.
  • Obtinerea de venituri suplimentare prin cresterea numarului de clienti noi cu cate 5 clienþi pe an, dupa lansarea pe piata


Proiect finantat in cadrul Programului Operational Competitivitate, Axa Prioritara 2
„Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC) pentru o economie digitala competitiva”,
Obiectiv specific 2.2 „Cresterea contributiei sectorului TIC pentru competitivitatea economica”,
Acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere”, contract de finantare nr. 121 / 28.09.2017

Implementarea Proiectului

Proiectul se implementeaza in localitatea: Craiova, Str. Nicolaescu Plopsor, Bl. IJK, Sc. K, Ap. 20, Judetul Dolj pe o durata de 36 luni.

Valoarea Proiectului

Valoarea totala a proiectului este de 2,332,202.00 lei, din care
asistenta financiara nerambursabila este de 1,832,243.00 lei.

img

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro

Citeste Mai Multe Aici

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Start your free trial now

No credit card required. 30 days free trial.